Smatra se zlatnim standardom u nekirurškom liječenju skolioza i kifoza

Uključuje 3D auto korekciju

Stabilizaciju korigirane posture

Primjenu principa korekcije u aktivnostima svakodnevnog života

SCHROTH METODA – PRINCIPI LIJEČENJA

SCHROTH METODA