Najčešća pitanja

Može li se skolioza ispraviti u potpunosti?

 • Cilj terapije je zaustaviti progresiju, a ne ispraviti krivinu. Rijetki su slučajevi da se uspije uz adekvatnu ortozu i vježbe ispraviti krivina, u većini slučajeva cilj nam je da u periodu naglog rasta ne dođe do pogoršanja odnosno do kirurških vrijednosti krivine.

Povremeno vježbanje.

 • Kako u tjelovježbi tako i kod skolioza povremeno vježbanje neće dati rezultate. Vježbanjem radimo na preoblikovanju trupa, na balansu i stavramo nove engrame u mozgu t A to znači da pacijent skoliotično držanje prepozna kao loše i što više se korigira, krajnji cilj bi bio da takvu korigiranu posturu počne koristiti u svakodnevnim aktivnostima.

Povremeno nošenje ortoze

 • Ortoza je ortopedsko pomagalo kao naočale slušni aparat i propisuje ga liječnik spcijalist koji indicira nošenje ortoze. Min 16 sati dnevno da bi imalo terapijski učinak.

Prestanak ostalih fizičkih aktivnosti / odabir sporta

 • Dijete koje ima skoliozu može se baviti bilo kojim sportom ako nije profesionalni sportaš. Djeca koja se bave sportom puno lakše izvode vježbe imaju bolju koordinaciju, više mišićne snage i bolju osviještenost svoga tijela. Odabir sporta treba prepustiti djetetu, treba se baviti onim sportom u kojem se osjeća sretan, u kojem postiže rezultate i gradi samopouzdanje.

 • Treba razlikovati sport od terapije. Dijete kojem je dijagnosticirana skolioza treba ciljane vježbe po tipu njegove krivine. Plivanje, odbojka i slično nisu zamjena za vježbe.

Psihološka podrška djeci sa skoliozom

 • Manje spominjana tema je psihološka podrška djeci koja imaju skoliozu. Ona je neophodna jer je to osjetljiv period života, najčešće se javlja u periodu puberteta. Nošenje ortoze i razlikovanje od vršnjaka može dovesti do manjka samopouzdanja, povlačenja u sebe ili odbacivanja nošenja ortoza.
  Dijete je u fokusu terapije liječnik i fizioterapeut moraju educirati dijete o krivini procesu liječenja i njima se obraćati. Roditelj mora dopustiti da dijete bude aktivno kako u terapiji tako i u komunikaciji.
  Njihova pitanja, želje, sumnje, nedoumice su ključne u procesu terapije. Mentalno jako dijete, dobro educirano lakše radi vježbe i lakše se nosi sa cijelim procesom liječenja koji često traje nekoliko godina.
  Grupne vježbe/ male grupe 2-3 pacijena rade se nakon dobro naučenog programa, a u svrhu pomoći da dijete spozna da nije samo i da ima i druge djece koja imaju slične probleme.

Oprema za vježbanje

 • Bitno je djetetu omogućiti da naučeno u terapiji može provoditi kod kuće. Iako djeluje komplicirano oprema za Schort vježbe je jednostavna i može se improvizirati sa raznim predmetima koje posjedujemo u kući.

 • Osnovna oprema :
  Švedske ljestve, joga blok 2 kom, guma, vrćice za pasivnu korekciju, stolica, klupica, lopta, dva velika štapa