O nama

Udruga za skoliozu i ostale posturalne deformacije – SCOLIO TIME

Udruga je osnovana s ciljem:

Timski rad i suradnja svih članova su od ključnog značaja u liječenju skolioza. Pacijent, liječnik, terapeut, ortotičar, psiholog  kao članovi tima moraju poznavati međusobni rad te poštivati mogućnosti i želje pacijenata.

Članovi udruge:

Redovni
koji kontinuirano sudjeluju u radu udruge
Pridruženi
ostali stručnjaci koji sudjeluju u rehabilitaciji, pacijenti i njihovi roditelji
Počasni članovi
pravna ili fizička osoba koja je svojim radom, zaslugama, donacijama i na drugi način doprinijela ugledu Udruge

Predsjednica udruge

ALMA ĆURTOVIĆ, Bacc. physio th., NDT Bobath instruktor, Schroth terapeut.
Od 1996. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Zagrebu.

Iskazuje posebne interese u području ortopedske problematike kako u Bobath konceptu tako i u području skolioze. Stečena znanja iz Bobatha i Schrot terapije primjenjuje u radu s Neuromuskularnim bolestima.
Od 2007. godine proučava problematiku skolioza te 2015. godine u Beogradu pohađa 3-D tretman za skolioze C1 BSPTPS te stječe zvanje SCHROTH terapeuta. 2017 godine u Beogradu dobiva trajni certifikat C2 za individualni i grupni rad adolescentnih i adultnih skolioza. Osnivač ambulante za skolioze u SB Goljak. Osnivač i predsjednica Udruge za skolioze i ostale posturalne deforamacije SCOLIOTIME. Organizator Schroth BSPTS tečajeva u Hrvatskoj.
Od 2010. godine radi i kao asistent za kliničku praksu na katedri za fizioterapiju pri Zdravstvenom Veleučilištu prenoseći stečeno znanje i iskustvo mlađim generacijama.
2018.g postaje Bobath instruktor. Aktivni član NTO tima Hrvatske.
Član Europske organizacije Bobath instruktora.

Predavač i organizator brojnih radionica vezanih za razvoj i zdravlje djece i mladih : Baby handling, 3D terapija stopala, Razvoj igra funkcija, Analiza i razumijvanje senzomotornog razvoja, Teoretska i praktična radionica za djecu s hemiparezom.

Predavač na radionicama koje promiču fizioterapiju za Neuromuskularne bolesti/SMA, Distrofije.

2021. objavljen rad u Pedijatrija Croatica pod nazivom : Procjena povezanosti perinatalnih čimbenika, ranog psihomornog razvoja i prirođenih malformacija lokomotornog sustava s povezanošću idopatske skolioze radi ranijeg probira rizične djece.

Aktivno sudjelovanje u promicanju fizioterapije djece pisanje osvrta, članaka i sudjelovanje u emisijama koji se bave tom tematikom.

ALMA ĆURTOVIĆ, bacc. physio th., NDT Bobath terapeut, Schroth terapeut
DOPREDSJEDNICA : KAROLINA ŽUPETIĆ, bacc.physioth, Bobath instruktor, SIAT terapeut
TAJNIK UDRUGE : ADNAN ĆURTOVIĆ, ing. graditeljstva