VODITELJ TEČAJA

: Dr. Mina Jelačić, certifirani BSPTS instruktor.

Svoju edukaciju završava kod Dr. Manuela Riga, osnivača BSPTS-a, te u suradnji s njim obavlja kliničko-radiološku evaluaciju pacijenata. Isto tako, poznata je u cijelom svijetu u izradi ortoza za skolioze koje se izrađuju po osnovama Dr. Jaques Chenau.

Dr. Mina Jelačić, doktorant je medicinskog fakulteta u Novom Sadu, trenutno na specijalizaciji iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije. Aktivan je član internacionalnog udruženja SOSORT – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Trearment. Aktivan je predavač iz oblasti neoperativnog liječenja skolioza po principima BSPTS – Barcelona Scoliosos Therapy School.

Na Institutu “Elena Salva”,  asistirala je Dr. Manuelu Rigu u svakodnevnom praktičnom radu s pacijentima s deformacijama kralježnice. Educirana za obavljanje kompletne kliničko-radiološke evaluacije pacijenata. Educirana za primjenu specifičnih vježbi škole Barcelona-Schroth, te je u potpunosti završila teorijske i praktične osnove ortopedskog tretmana na osnovama Dr. Jaques Cheneau. Licencirani je predavač iz navedenih područja.

ASISTENT

: ALMA ĆURTOVIĆ, bacc. physio th., NDT Bobath terapeut, Schroth terapeut.

Od 1996. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Zagrebu. 2008. godine u Splitu sudjeluje i završava Osnovni Bobath tečaj, te stječe zvanje Bobath terapeut.

Iskazuje posebne interese u području ortopedske problematike kako u Bobath konceptu tako i u području skolioza. Od 2007. godine proučava problematiku skolioza te 2015. godine u Beogradu pohađa 3-D tretman za skolioze C1 BSPTPS te stječe zvanje SCHROTH terapeuta. Od 2010. godine radi i kao asistent za kliničku praksu na katedri za fizioterapiju pri Zdravstvenom Veleučilištu prenoseći stečeno znanje i iskustvo mlađim generacijama. Od osnivanja HUNRBT-a (hrvatske udruge  NRT Bobath terapeuta) pomaže u radu udruge, trenutno na mjestu tajnice HUNRBT-a, te aktivno sudjeluje u organizaciji tečajeva i  radionica.

U svibnju 2017. organizirala prvi tečaj Trodimenzionalni tretman skolioza po principima Schroth metode u Hrvatskoj, te osnovala Udrugu za skoliozu i ostale posturalne deformacije SCOLIO TIME.

Idiopatsku skoliozu možemo definirati kao kompleksnu trodimenzionalnu deformaciju kralježnice i trupa, koja se pojavljuje kod inače zdravog djeteta, te može ući u progresiju u ovisnosti od utjecaja velikog broja čimbenika, tijekom određenog perioda naglog rasta.

Specifična prevencija idiopatske skolioze nije izvediva, jer je prvobitni uzrok nepoznat. Međutim, veliki broj stručnjaka je suglasan de je neophodna prevencija progresije. Iako za većinu specijalista konzervativna terapija skolioze podrazumijeva uporabu ortoza, pri čemu je glavni cilj terapije spriječiti progresiju krivine do točke u kojoj je indicirana kirurška korekcija deformiteta, fizikalna terapija skolioza je mnogo više od toga i u posljednjih nekoliko godina privlači sve više pažnju stručnjaka.

Ciljevi fizikalne terapije:

Vježbe za skoliozu sastavni su dio modela raznih škola koje se bave konzervativnom terapijom deformiteta kralježnice, njihov značaj je dugo vremena bio podcijenjen uslijed nedostatka dokaza u literaturi objavljenoj na engleskom jeziku. Uslijed nedovoljnog interesa većeg broja liječnika i slabe podrške u istraživanjima ovog područja, specifične metode primjenjivane od različitih škola danas su uglavnom nepoznate liječnicima. Kao posljedica toga, mnogi specijalisti širom svijeta smatraju kineziterapijske metode „alternativnom medicinom“. Bez obzira na to kako su ove metode nazvane i da li imaju manje ili više ozbiljnu znanstvenu ili empirijsku osnovu, obično im se pridaje podjednak značaj. Ne pravi se razlika između vježbi za skoliozu, joge, kiropraktike i slično.

Stručnjaci u području fizikalne terapije skolioza uglavnom se slažu da kineziterapija deformiteta kralježnice, bez obzira na to o kojoj se metodi radi, mora uključivati 3D auto-korekciju, stabilizaciju korekcije, edukaciju pacijenta i održavanje korekcije tijekom svakodnevnih aktivnosti. Još jedan važan čimbenik u postizanju dobrih rezultata je multidisciplinarni pristup problemu. Niti jedan stručnjak ne može biti uspješan ako nije dio tima u kojemu svi članovi imaju određeni nivo znanja i međusobno surađuju. Liječnik, fizioterapeut, ortopedski tehničar i ne rijetko psiholog, trebaju funkcionirati kao jedna cjelina. U terapiji skolioza, kao i u mnogim drugim područjima, niti jedna metoda nije sama po sebi efikasna i neuspjeh se uvijek može dogoditi.
(tekst je preuzet iz Scoliosis journal.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Trodimenzionalni tretman skolioza na principima SCHROTH metode BSPTS (Barcelona scoliosis physical therapy school ) namijenjen je fizijatrima, ortopedima, pedijatrima, liječnicima školske medicine i specijalizantima navedenih struka.

Polaznici će čuti predavanje o patomehanizmima nastanka skolioze, faktorima progresije, podjeli skolioza, principima Schrot metode, ortozama (izrada, aplikacija, prikaz slučajeva) a prikazati će se i  terapija po Schroth metodi.

VRIJEME ODRŽAVANJA: 22.09.2017. – 23.09.2017.

MJESTO ODRŽAVANJA: HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA, ŠALATA 12, ZAGREB

CIJENA: 1.500,00  kn

Podaci za uplatu internet bankarstvom:

IBAN: HR4423600001102054893
S naznakom kotizacija za SCHROTH tečaj i ime polaznika.