KONGRES FIZIOTERAPEUTA
Predstavnica hrvatskog Nacionalnog tima Bobath instruktora na kongresu
„Fizioterapija u korak s vremenom“, održanom 30.09.-01.10.2022., Novi Sad održala je radionicu Bobath koncept – Pristup koji gleda unaprijed i predstavila Hrvatski NTO tim