Održan od 29.10.2017. do 3.11.2017. u Beogradu u organizaciju DEUSA I “FIZIO BALANSA”.